Er du PTSD-ramt politikollega?

- eller pårørende?

 

 

BOOK SAMTALE

Dummy skjult SEO afsnit.

Dette er en sætning med ordet skolevægring og skoletrivsel. Herefter en sætning indeholdende skoleangst. Så nævner vi hjælp og angst, samt skoletræthed og social indsats. Hvem kan hjælpe familiebehandler. Det gode liv og livsværdier.

I dette afsnit skrives sætninger med valgte SEO keywords, så GoogleBot køber at de er relevante.

Billede af angst

Rådgivning og selvhjælp

Vi tilbyder i 2021-22 rådgivning og selvhjælp på baggrund af en bevilling af midler fra Socialstyrelsen til gennemførsel af besøg med hos PTSD-ramte politifolk i eget hjem for op til 12 deltagere.
Målgruppen udgøres af PTSD-ramte og deres familier, der som ansatte eller tidligere ansatte i politiet har isoleret sig socialt – i forhold til arbejdspladsen, samfundet, venner eller internt i familien. Selv efter flere, ofte lange behandlingsforløb føler mange sig opgivet og svigtet i deres tidligere funktion som samfundets stærke beskyttere og har som konsekvens deraf isoleret sig – i nogle tilfælde i forhold til deres nærmeste familie.

Mange, men ikke alle, har fået sygepension eller i en årrække kæmpet for at få anerkendelse for deres arbejdsskade.
Målgruppen ydre kendetegn er en ulykkelig konsekvens af det pres, den enkelte PTSD-ramte oplever. Et pres der forstærker den tilskadekomnes symptomer og medfører et øget konfliktniveau i familien, risiko for skilsmisse, tab af venner, tab af job, økonomisk usikkerhed samt utryghed i hjemmet, som kan medføre mistrivsel for børn og unge i forhold til skole og venner. 

Læs mere..

Inklusion i socialt Peer to Peer netværk

Thin Blue Line – Denmark tilbyder i 2021-22 en særlig tilrettelagt social indsats for PTSD-ramte politifolk, der ønsker at deltage og medvirke til inklusion af PTSD-ramte kolleger i frivilligt Peer to Peer netværk. På baggrund af bevilling af midler fra Socialstyrelsen – til iværksættelse og koordinering af projektet – kan projektet tilbyde op til 20 PTSD-ramte politifolk at modtage og blive en del af denne nye og spændende sociale indsats.
Som hjælpeorganisation for tilskadekomne og pårørende i politiet støder Thin Blue Line på en særlig gruppe af tilskadekomne; PTSD-ramte. De og deres familier har store sociale udfordringer. PTSD-symptomerne øger konfliktniveauet i familien. Mange isolerer sig fra sociale fælleskaber og oplever større risiko for skilsmisse, tab af job og venner. Børn og unge mistrives og i skolen trues deres sociale og faglige udvikling. Håb og tro på fremtiden svinder. Foreningen har svært ved at nå ud til disse familier, men ønsker med dette initiativ at forbedre mulighederne.

Projektet's formål

Projektet formål er at etablerer og opbygge et landsdækkende netværk bestående af frivillige mentorer, der med indsigt i PTSD, fra deres eget liv, har opnået overskud og parathed til at hjælpe andre. Denne proces støttes af familierådgiverne, som fælles bindeled, i at bringe den konstruktive viden og erfaringer i spil til gavn for andre PTSD-ramte kolleger. Som både mentorer og deltagere, handler projektet om – i et Peer to Peer perspektiv – at hjælpe hinanden med at bryde den onde cirkel, så familierne aflastes som helhed, og oplever de får mere overskud og parathed til at tage initiativer og fungere i sociale fælleskaber.

Læs mere..

Pårørende Peer to Peer indsats

Vi håber i Thin Blue Line Denmark på en bevilling i september fra Socialstyrelsen, så vi kan iværksætte denne nye indsats i 2022-23 for pårørende til PTSD-ramte politifolk. Den fulde titel i ansøgningen hedder:
18 pårørende til PTSD-ramte politifolk og deres familier hjælpes – peer to peer – via regionale netværk af frivillige pårørende, som med indsigt i familielivet med PTSD, støtter netværksdannelse og inklusion.

Læs mere..

Målgruppen

Målgruppen er pårørende til PTSD-ramte politifolk, fordi hele familien ofte er blevet en del af den PTSD ramte sygdomsforløb. Specifikt de familier/pårørende hvor den PTSD ramtes symptomer styrer familiens hverdag. Konsekvensen af PTSD-symptomer i særlig svær grad kan være følgende: øget aggressivt konfliktniveau i familien, skilsmisse, selvmord, selvmordstanker, depression, misbrug, tab af venner, tab af job m.m. Kendetegn for målgruppen er at de tilsidesætter egne behov og langsomt bliver social isoleret i en uhensigtsmæssig rolle/hverdag styret af PTSDen. Hvilket betyder gruppen ikke tager initiativ til at søge hjælp, og ender ofte med at trække sig fra alt uden at få den nødvendige hjælp akkurat som den PTSD ramte. De har svært ved at møde forståelse, kan føle skyld, og ikke bearbejdet sorg. Pårørende bærer et stort ansvar i hverdagen, og kan derfor have behov for information/støtte og vejledning, samt aflastning.

Afholdte og kommende aktiviteter

Her kan du læse om afholdte og kommende aktiviteter i projekt ´Det gode liv – fri af PTSD´.

Kommende aktiviteter
• Rådgivning og selvhjælp: Projekt 2021-22 evalueres i juni-august. Temadag har endnu ikke en fastlagt dato.

Afholdte aktiviteter

• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk: Anden halvdel af seminar 2 afholdes 27.06.22 i Odense.
• Rådgivning og selvhjælp. Afsluttende besøg inden ferie, Sjælland i uge 25/26
• Rådgivning og selvhjælp: Afsluttende besøg inden ferie, Jylland i uge 24

• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk: Seminar 2 første halvdel afholdt i Odense 8.06.22 for to deltagere.
• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk: Seminar 1 første halvdel afholdt i Silkeborg 31.05.22 for fem deltagere
• Ansøgninger til PUF, Socialstyrelsen afsendt fra Thin Blue Line Denmark 30.05.22. I projekt 2022-23 har vi ansøgt Socialstyrelsen om tre indsatser. Fortsættelse af Rådgivning og selvhjælp, Inklusion i socialt Peer to Peer netværk og som noget nyt en Peer indsats for pårørende til PTSD-ramte politifolk. Svar fra Socialstyrelsen gives i medio september 2022.

Evalueringer og ansøgte projekter

Her kan du læse evalueringer af først år og hvilke ansøgte indsatser vi har ansøgt Socialstyrelsen om at tilføre projekt ´Det gode liv – fri af PTSD´

Evaluering 2020-21

(Rapport 2020-21) Download evalueringsrapport her..
(Uddrag af følgebrev Ole Madsen ) Indledning omhandlende evaluering 2021-22
• Rådgivning og selvhjælp: Projekt 2021-22 evalueres i juni-august af Rikke Holm, As we speak. Temadag er endnu ikke en fastlagt dato.
• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk. Projekt 2021-22 evalueres j.f. Socialstyrelsens vejledning og skema til formålet.

Ansøgte projekter:
• Ansøgninger til PUF, Socialstyrelsen afsendt fra Thin Blue Line Denmark 30.05.22. I projekt 2022-23 har vi ansøgt Socialstyrelsen om tre indsatser. Fortsættelse af Rådgivning og selvhjælp, Inklusion i socialt Peer to Peer netværk og som noget nyt en Peer to Peer indsats for pårørende til PTSD-ramte politifolk. Svar fra Socialstyrelsen gives i medio september 2022.

Sådan arbejder vi

Vi tilbyder netværksstøtte og familierådgivning i eget hjem med det mål at du får den hjælp, præcist som du har brug for, så du igen kan få overskud til at fungere og gradvist tage sociale initiativer i hverdagen. Det skal ses som et supplement til din egen trivsel i familien som helhed – altså en hjælp til hele familien i at bryde med de personlige og sociale konsekvenser af PTSD.
Vi hjælper både nuværende og tidligere ansatte i politiet. Vores erfaringer viser, at det aldrig er for sent at få denne hjælp, så tilbuddet gælder også dig, hvor fortidens ’blå blik og sirener’ aktivere PTSD-symptomer og du måske af den grund har afbrudt kontakten til dine aktive politikolleger.
Tilgangen er udviklet i samarbejde med PTSD-ramte politifamilier, der selv har haft gavn af og profiteret af en specialiseret rådgivning, som er tilpasset målgruppen, der har parathed til at indgå i et nyt socialt netværk og ønsker at bidrage med rådgivning og hjælp til selvhjælp.

AKUTTELEFON

For deltagere i projektet er rådgivere Jan og Christian altid tilgængelige for en telefonsamtale eller et hjemmebesøg med kort varsel, hvis der opstår usikre situationer, der aktiverer PTSD.

Vi tilbyder hjælp til:

  • At skabe ro og indre sikkerhed
    i stedet for angst
  • At overkomme sorg, tristhed og depression
  • At opnå trivsel og balance i familier
    i udsatte situationer
  • At skabe og fastholde det gode og sunde arbejdssmiljø

Hvad siger deltagerne

“Det har været et fedt projekt, hvor der er blevet taget fat i familiedelen. Fokus har været på ressourcerne i vores familie. På den måde er vi ikke blevet holdt fast i alt det, der har med sygdom og begrænsninger at gøre… I dette projekt er der blevet gjort noget for vores samlede familie. Det etablerede system her ikke et tilsvarende tilbud.”
Deltager C, projekt 2020-21

”Det har været rigtig godt, at familierådgiveren er kommet hjem til os. Det betyder, at han har set mig også på dårlige dage, hvor jeg normalt ville have meldt fra til aftaler ud af huset. Noget andet positivt er, at min kone har været inddraget i projektet. Det har givet hende en kæmpestor forståelse for, hvordan mit hoved fungerer, og hvad der sker, når jeg reagere i en given situation… Projektet er virkelig godt for familier.”
Deltager H, projekt 2020-21

”Jeg har længe efterspurgt et tilbud med fokus på familien som helhed, da det er dem, som skal leve med mig og se på mig alle tidspunkter af døgnet… Det har været en stor fordel at min kone også har deltaget i forløbet”
Deltager J, projekt 2020-21

”Nu tænker jeg mere, at der er en mening med de her ting: at vi skal ud og hjælpe andre på baggrund af vores egne erfaringer”
Deltager F, projekt 2020-21

Kontakt os

Du er velkommen til at skrive for yderligere informationer eller for at få en telefonsamtale.

Rådgivende og koordinerende team består af Jan Schultz Larsen og Christian Søllested Hansen

DetGodeLiv@ThinBlueLine.dk

    Send en besked