Evaluering

Sådan evaluerer og kvalitetssikrer vi projektet

Særlig Social Indsats – fri af PTSD er muliggjort af midler fra Socialstyrelsen. Vi er dybt taknemmelige for chancer for at afprøve en lovende peer-to-peer model med puljestøtte. Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi sikrer kvaliteten af vores projekt og evaluering.

 

Evaluator Jonas Ditlevsen

Evaluering af projektet foregår på baggrund af rammerne i ansøgningen, som er blevet imødekommet af puljemidlerne. I ansøgningen beskrives fire parametre relevante for PTSD-ramte personer, som vi vil vurdere projektets effekt ud fra:

1) Personligt trivsel

– Hvordan har du det for tiden?

– Psykisk og fysisk velbefindende

– Mål og drømme: Er du på vej et godt sted hen?

2) Familieliv

– Hvordan trives du og I derhjemme?

– Er der ro på, når du er hjemme, eller føler du uro ved at være hjemme?

– Konfliktniveau

– Fælles drømme og mål

– Deltagelse i partner- og børnerettede aktiviteter og hobbyer

3) Socialliv

– Er du i trivsel med dit sociale netværk?

– Ser du de personer, du ønsker at se?

– Er der balance imellem socialliv i og uden for familien?

– Er du tilfreds med den tid, du har og bruger på fx hobbyer?

4) Mentorparathed

– I hvor høj grad føler du, at du har en forståelse af, hvad det vil sige at være mentor?

– Hvordan har du det med potentielt at skulle være mentor for andre, der er, hvor du har været?

– Hvor parat føler du dig til at skulle være mentor?

 

Evalueringsprocedure

Hver deltager kontaktes med henblik på ekstern evaluering over telefon ved starten af projektåret, midt på projektåret og i slutningen af projektåret. Evalueringerne tager cirka en time og kan involvere eventuel samlever eller partner i forbindelse med evalueringen og som led i kvalitetssikring af vores evalueringer.

Projektet evalueres til slut også i forhold til de rekrutteringsmål, der er beskrevet fra start.

Ved spørgsmål til evaluering og evalueringsprocedure kan der rettes henvendelse til ekstern evalutor Jonas Ditlevsen på kontakt@projektkuba.dk