Blog: Særlig social indsats – fri af PTSD

Vær med!

Vær med!

Vær med til at skabe ny viden og nye muligheder for PTSD-ramte politifolk og for kolleger i risiko!Politifolk er især udsat når det kommer til PTSD. Kronisk årvågenhed, belastninger og tilspidsede situationer kan sætte sig benhårdt på psyken, så man til sidst ikke kan...

læs mere
Konteksten af PTSD

Konteksten af PTSD

Konteksten af PTSD - hvad er det, der gør så ondt?Politifolk og andre faggrupper, der har en faglig hverdag, som indebærer vedvarende årvågenhed, farescanning, faremomenter, eksponering for voldsomme hændelser, magtudøvelse og lignende er i risiko for at udvikle PTSD...

læs mere
Besøg hos projektevaluator

Besøg hos projektevaluator

Projektopstart og besøg hos projektevaluatorSærlig Social Indsats udspringer af længere tids arbejde med PTSD-ramte politifolk i Danmark. Projektet har en peer-to-peer støttemodel, hvor PTSD-ramte politifolk, der selv har fået hjælp igennem projektet, klædes på til at...

læs mere