Om projektet

Kontakt

Projektforløb til nu

Med støtte fra Socialstyrelsens PUF-midler fik vi mulighed for at hjælpe 10 PTSD-ramte politibetjente og deres familier i perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Optakten til projektet var, at vi gennem nogle år havde oplevet en gruppe PTSD-ramte politiveteraner, hvor indsatsen fra det etablerede ’system’ ikke slog til – hverken behandlingsmæssigt eller socialt. Vi kunne se, at der var et særligt behov for hjælp. Samtidig var vi blevet opmærksom på en ny helhedsorienteret tilgang til PTSD, ’Det gode liv – fri af PTSD’, udviklet af PTSD-ramte familier i samarbejde med en fagprofessionel familierådgiver. En tilgang, som havde vist, at intensiv rådgivning i eget hjem kunne hjælpe målgruppen til igen at fungere socialt og tage initiativer. Den økonomiske støtte fra Socialstyrelsen gav os mulighed for at ansætte den fagprofessionelle familierådgiver, Christian Søllested Hansen, der som nøgleperson havde medvirket i udviklingen af ’Det gode liv – fri af PTSD’.
Periodens indsats er nu gennemført og evalueret. Se evalueringsrapporten.
Tilbagemeldingerne fra deltagerne er meget positive. Alle 10 deltagere giver udtryk for, at de har haft god gavn af projektet. Den kvantitative evaluering viser, at deltagerne i gennemsnit har fordoblet deres trivsel, et resultat, der underbygges af deltagernes udsagn i de kvalitative interviews.

Støt - Det gode liv friafPTSD

    Send en besked

    14 + 7 =