Inklusion i socialt Peer to Peer netværk

Kontakt

Inklusion i socialt Peer to Peer netværk

Projekt Det gode liv – fri af PTSD tilbyder i 2021-22 en særlig tilrettelagt social indsats for PTSD-ramte politifolk, der ønsker at deltage og medvirke til inklusion af PTSD-ramte kolleger i frivilligt Peer to Peer netværk. På baggrund af bevilling af midler fra Socialstyrelsen – til iværksættelse og koordinering af projektet – kan projektet tilbyde op til 20 PTSD-ramte politifolk at modtage og blive en del af denne nye og spændende sociale indsats.

Vi har ikke fokus på PTSD, men de sociale konsekvenser af diagnosen. De ramte og deres familier har store sociale udfordringer. PTSD-symptomerne øger konfliktniveauet i familien. Mange isolerer sig fra sociale fælleskaber og oplever større risiko for skilsmisse, tab af job og venner. Børn og unge mistrives og i skolen trues deres sociale og faglige udvikling. Håb og tro på fremtiden svinder. Foreningen har svært ved at nå ud til disse familier, men ønsker med dette initiativ at forbedre mulighederne.

Projektet formål er at etablerer og opbygge et landsdækkende netværk bestående af frivillige mentorer, der med indsigt i PTSD, fra deres eget liv, har opnået overskud og parathed til at hjælpe andre. Denne proces støttes af familierådgiverne, som fælles bindeled, i at bringe den konstruktive viden og erfaringer i spil til gavn for andre PTSD-ramte kolleger. Som både mentorer og deltagere, handler projektet om – i et Peer to Peer perspektiv – at hjælpe hinanden med at bryde den onde cirkel, så familierne aflastes som helhed, og oplever de får mere overskud og parathed til at tage initiativer og fungere i sociale fælleskaber.

Målsætningen

Målsætningen for indsatsen er overordnet, at PTSD-ramte politifolk i et Peer to Peer perspektiv, opnår at de genfinder tro på egne evner til at være inkluderet i et nyt socialt fælleskab, der bryder den isolation, som PTSD har medført.
For politifolk, der deltager i begge projekter forventes:
• Konfliktniveauet i familien sænkes og overskud øges.
• Den PTSD-ramte fastholder eller genetablerer kontakt og tilknytning til den nærmeste familie.
• Den PTSD-ramtes familie rykker ud af risiko for isolation.
• Evt børn i familien får overskud til social udvikling og fordybelse – i skole og fritid.
• Såvel den PTSD-ramte som samlever har lyst til at tage initiativer, deltage og tage medansvar i familien og i lokale sociale netværk (evt. børns skole og foreninger) og nyt netværk.
• Samlevers opmærksomhed på den PTSD-ramtes dagsform afløses af egne behov samt kontakt og tilknytning til familie, job og netværk.

På mentor niveau forventes:

Mentorerne udvikler sig på samme områder som deltagerne. Samtidig styrkes de konstruktive og sociale kompetencer samt en ny positiv identitet. De oplever sig inkluderede, værdsatte og anerkendte som ressourcer, når deres erfaringer hjælper andre. Vi har blandt de PTSD-ramte politifolk mødt stor interesse i at indgå i dette mentorkorps. Projektet har derfor udviklet særligt tilrettelagte seminarer til PTSD-ramte, hvor de trænes i hjælperedskaber til at være familiementorer.

Støt - Det gode liv friafPTSD

    Send en besked

    1 + 9 =