Vejen til heling

Vejen til heling

Heling og PTSD – Lukkede døre og åbnede vinduer   Invaliderende psykisk smerte kan være en svær ting at forholde sig til, især hvis man tidligere har haft et meget højt funktionsniveau.  Det er ofte tilfældet hos politifolk, der jo skal være i fysisk...
Ensomhed, fællesskab og PTSD

Ensomhed, fællesskab og PTSD

Livet ændrer sig, når psyken kommer til skade Personer, der arbejder inden for fx politi, brandvæsen og forsvaret, hvor der er tale om erhverv med relativt høj risiko og intensitet, udvikler ofte stærke bånd i det fællesskab, der opstår omkring arbejdet. De bånd...
Vær med!

Vær med!

Vær med til at skabe ny viden og nye muligheder for PTSD-ramte politifolk og for kolleger i risiko! Politifolk er især udsat når det kommer til PTSD. Kronisk årvågenhed, belastninger og tilspidsede situationer kan sætte sig benhårdt på psyken, så man til sidst ikke...
Konteksten af PTSD

Konteksten af PTSD

Konteksten af PTSD – hvad er det, der gør så ondt? Politifolk og andre faggrupper, der har en faglig hverdag, som indebærer vedvarende årvågenhed, farescanning, faremomenter, eksponering for voldsomme hændelser, magtudøvelse og lignende er i risiko for at...

Projektopstart og besøg hos projektevaluator Særlig Social Indsats udspringer af længere tids arbejde med PTSD-ramte politifolk i Danmark. Projektet har en peer-to-peer støttemodel, hvor PTSD-ramte politifolk, der selv har fået hjælp igennem projektet, klædes på til...