Konteksten af PTSD – hvad er det, der gør så ondt?

Politifolk og andre faggrupper, der har en faglig hverdag, som indebærer vedvarende årvågenhed, farescanning, faremomenter, eksponering for voldsomme hændelser, magtudøvelse og lignende er i risiko for at udvikle PTSD og således blive skadet igennem deres hverv.

PTSD er en psykiatrisk diagnose, hvis symptomer du kan finde beskrevet her. Overordnet betegner PTSD en gruppe af reaktioner på langvarig, traumatiserende belastning, eller kortvarig voldsomt eksponering for traumatisk begivenhed.

Men hvorfor udvikler mennesker egentlig PTSD? Er det bare en fejl i vores design, at vi kan komme til skade på den måde?

Vi forestiller os ikke at have et på nogen måder udtømmende svar på så stort et spørgsmål, men vores projekterfaringer tillader os alligevel at turde tænke højt om konteksten af PTSD med udgangspunkt i projektets målgruppe af politifolk med diagnosen.

I løbet af projektet vil du derfor løbende kunne finde blogindlæg, der beskriver den læring og de erfaringer, som vi skaber sammen med projektdeltagerne. Det er vores håb, at vi ved at lægge det ud på hjemmesiden og sociale medier kan være med til at fremme en måde at tale om PTSD-tilskadekomst, som sætter fokus på recovery og det gode liv efter at man er kommet til skade.