Projektopstart og besøg hos projektevaluator

Særlig Social Indsats udspringer af længere tids arbejde med PTSD-ramte politifolk i Danmark.

Projektet har en peer-to-peer støttemodel, hvor PTSD-ramte politifolk, der selv har fået hjælp igennem projektet, klædes på til at antage mentorrollen over for andre, der kommer til skade.

Som led i projektets kvalitetssikring har vi Jonas Vennike Ditlevsen som ekstern evaluator. Hans job er at ringe rundt til projektdeltagerne ved projektstart, midt i projektåret og ved projektårets afslutning.

Forårsevalueringerne er godt i gang, og Jonas har allerede haft mange gode samtaler med deltagere, der i forskellige grader er klar til at antage rollen som mentor.

“Det er jo vidt forskelligt, hvor langt den enkelte er i sin proces.”, forklarer Jonas. “Nogle af vores deltagere er så småt allerede klar til at påtage sig mentorrollen, andre har et ønske om at kunne være mentor, men har brug for at arbejde med sig selv først. Hele formålet med projektet er, at deltagerne føler sig hjulpet på vej hen til at kunne varetage en mentorrolle, ikke at de nødvendigvis skal ud at være mentorer i dette projektår”

Evalueringerne foretages på fire parametre, der til sammen beskrives centrale aspekter af PTSD-ramtes tilværelse, som kan give anledning til udfordringer. De fire parametre er:

1) Personlig trivsel: Hvordan har du det?

2) Familieliv: Trives du med dine børn og/eller partner, og hvordan har du og I det i hjemmet?

3) Socialliv: Er der balance i dit socialliv? Ser du de mennesker, du gerne vil se, og bruger du din tid på en måde, der giver mening for dig, og som også passer på dig?

4) Mentorparathed: I hvor høj grad forstår du på nuværende tidspunkt, hvad det kræver at være mentor, kan du selv bede om hjælp, hvis du vakler, og hvor parat føler du dig til at være i mentorrollen?

“Vi ser jo gerne en udvikling, hvor deltagerne bare får det bedre og bedre. Det er i sidste ende centralt. Men livet kan jo slå mange kolbøtter, og det er vores håb med projektet at blive klogere på den her målgruppe, og at afprøve en peer-to-peer model, som – vi tror – har stort potentiale over for denne og sammenlignelige målgrupper.”